FRÅGOR & SVAR

Varför heter den Simon Ådahls evangelisationsfond? Simon är idag förknippad med en sund levande Kristen tro och att vandra med Gud i vardagen. Genom att använda Simons namn visar vi att det inte handlar om religion utan relation.

Hur finansieras fonden? Genom gåvor från enskilda personer och företag.

Hur kom ni på idén att starta denna fond? Simon har burit på en längtan och bett för detta under många år. När Herren sedan på ett märkligt sätt förde samman Bertil och Simon i Töllsjö så föll pusselbitarna på plats. Det behov Simon beskrev för Bertil visste han att han kunde och ville vara med och genomföra.

Varför skall man ge just till denna fond? Idag finns det väldigt få som jobbar specifikt med att evangelisera Sverige, de vanliga församlingarna avsätter väldigt lite till detta samtidigt som behoven är enorma.

Vad får man tillbaka som understödjare av EVfonden? Först och främst vill vi att man skall ge utifrån att man i sitt hjärta vill vara med och evangelisera Sverige. Som understödjare får man även ett månadsbrev med information om aktuella händelser. Simon och Örjan ger också sina tankar under rubrikerna Simon berättar och Örjan berättar. Tanken med månadsbrevet är att det skall inspirera och uppmuntra givarna att även själva agera evangelister i sin vardag.

Kan vem som helst ansöka om pengar ur fonden? Det är viktigt att de som går ut i detta och finansieras av fonden har ”rätta” motiv. Vi använder oss därför av personliga referenser samt utbildningar där vi utrustar och lär känna evangelisterna.

Det kommer väl att kräva en hel del arbete för att driva runt EVfonden, kommer inte en stor del av intäkterna att ätas upp av administration? EVfonden har en uttalad målsättning att minst 95% av insamlade medel skall gå till evangeliserande verksamhet. Det mesta av det praktiska arbetet sköter Maria och Bertil som redan har sin försörjning tryggad.

Hur säkerställer ni för understödjarna att det inte finns några hemliga pensionsavtal mm? Vår önskan är att vara så transparanta som möjligt, vi har därför en utomstående revisor och informerar gärna personligen dem som så önskar. Välkommen med frågor – vi delar gärna med oss.

Hur gör man för att ansöka om medel? Man kontaktar oss via evfonden@gmail.com så tar vi vidare kontakt.

Vad har Bertil och Maria för bakgrund? Maria och Bertil har varit engagerade i lokala församlingar i Borås under många år. De senaste åren har de varit sverigerepresentanter för John G Lakes Ministries och drivit en liten lokal församling med fokus på att gå ut på stan och be för människor. De har nu lämnat John G Lakes Ministries för att ägna sig åt EVfonden. Bertil har även ett förflutet inom OM:s Teenstreet som huvudansvarig för det som skedde i och runtomkring det som kallades ”Mainhall”. Bertil har även arbetat med Tommy Lilja som koordinator för kampanjerna i Asien och Afrika under fyra års tid.