OM FONDEN

Simon Ådahls Evangelisationsfond är en ideell förening som drivs av en styrelse där inga arvoden utgår. Målsättningen är att minst 95% av insamlade medel skall gå direkt till evangeliserande verksamhet.

Simon Ådahls Evangelisationsfond är helt fristående från samfund och politiska organisationer.

Fonden kan stötta både regelbundet och vid enskilda insatser. Styrelsen beslutar hur fondens medel används för att på bästa sätt främja evangelisationen av vårt land.

Fonden får sina intäkter via företag och privatpersoner som vill vara med och bidra till att fler människor kommer in i en aktiv vandring med Gud.

Evangelisationsfonden ger ut ett månadsblad till givarna med aktuell information, planering, vittnesbörd och uppmuntran till läsarna.

För dig som regelbundet vill vara med och stötta evangelisationsarbetet tag kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns på sista sidan Vi har även avdragsgilla lösningar för de företag som vill vara med och stötta fonden.

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matteus Evangelium 28:18-20)

SIMON ÅDAHLSimon Ådahl berättar om bakgrunden till fonden:

Jag har rest över tio år i Sveriges församlingar på heltid och mött många brinnande människor, unga och äldre, som alla delat samma vision och berättat om den kallelse och längtan de bär att ”vara ute på fältet” och predika evangelium.

Människor som verkligen brinner för evangelisation men som hela tiden brottas med att ingen finansierar deras evangelisttjänst. Jag har många gånger suttit i församlingar och hört psalmen ”Gå, gå skördeman gå! Se hur fälten vitnande stå”.

Varje gång jag hört den sången har det varit kombinerat med en sorg inuti mig eftersom jag då tänkt på alla dessa skördemän och kvinnor som inget hellre vill än att gå ut och dela budskapet om Jesus till Sveriges folk, men ekonomi har helt enkelt inte funnits för dessa Guds skördearbetare.

Jag har bett till Gud om en lösning. När jag växte upp fanns det många resande evangelister som då och då besökte min församling men skaran av resande evangelister i Sverige har genom åren tunnats ut avsevärt.

Min bön och min längtan har blivit ännu starkare då jag också sett hur de lokala församlingarnas evangelisation har minskat på sina håll. Tältmöten, torgmöten och gatumission har på många platser helt upphört. Det var därför ett svar på bön när plötsligt Bertil och Maria Dolfén hörde av sig om att starta en fond för just evangelisation i Sverige.

Vi vill med denna fond frigöra Guds skördemän i landet så att evangelister och förkunnare som bär på en genuin kallelse inte skall hindras av ekonomi utan fritt få arbeta med det som Gud har lagt på deras hjärtan.

Vi ber att denna fond skall bli så välsignad att vi med glädje får sjunga psalmen ”Gå, gå skördeman gå!”