STIPENDIUM

Enskilda personer och grupper välkomnas att ansöka
om medel i samband med evangelisation enligt Jesu
egna ord i missionsbefallningen – Matt 28:16-20

Enda motprestationen är en kortfattad redogörelse
för hur medlen använts och satsningens utfall –
gärna då i form av vittnesbörd.